Boken

 

Den onödiga flyktingkrisen är namnet på boken där vi samlar faktaartiklar. Samma artiklar läggs också ut här i kunskapsportalen. Alla artiklar är ännu inte klara, men läggs ut successivt. Smärre ändringar kan ske till den tryckta utgåvan, men då uppdateras denna version.

Förord: De ungas ambassadörer välkomnar granskningen

Vi ambassadörer för de utvisningshotade ensamkommande ungdomarna välkomnar denna granskning av hur samhället har hanterat alla de flyktingar som kom till Sverige åren 2015-2016. Vi har själva erfarenhet av hur den nuvarande flyktingpolitiken drabbar ensamkommande...

Författarpresentationer

Redaktionen Eckerman, IngridStockholm. F.d. allmän- och folkhälsoläkare i Nacka. F.d. ordförande i Läkare för Miljön. Grundade 2016 uppropet, hemsidan och facebooksidan Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Medgrundare 2017 till Stöttepelaren – förening för stöd till...

1. Varför den här boken behövs – innehåll

1. Innehållsförteckning för avsnittet "Varför den här boken behövs" 1.1. Mötet med en rättsstat på glid. Redaktionen (Ingrid Eckerman, Carin Flemström, Karin Fridell Anter, Solveig Freudenthal, Jan Stattin) 1.2. Det är dags att dra lärdom av historiska paralleller Jan...

2. Brytpunkten 2015 – innehåll

2. Innehållsförteckning för avsnittet "Brytpunkten 2015". 2.1. Nya lagar och regler 2015 - 2021 Karin Fridell Anter 2.2. 2015 års flyktingar - vilka var de, och vad hände sedan? Karin Fridell Anter 2.3. Tabellbilaga till "2015 års flyktingar" Karin Fridell Anter 2.4....

3. Afghanistan – innehåll

3. Innehållsförteckning för avsnittet "Afghanistan" 3.1. Afghanistan närmare krig än fred (prel. titel) Anders Fänge (kommer) 3.2. Återvändande till Afghanistan - teori och verklighet Ingrid Eckerman (kommer)

4. Den ihåliga rättssäkerheten – innehåll

4. Innehållsförteckning för avsnittet "Den ihåliga rättssäkerheten" 4.1. Att göra flyktingar utvisningsbara. Rättsosäkerheten i asylärenden efter 2015 Jan Stattin, Karin Fridell Anter 4.2. Åldersbedömningar och rättssäkerhet Ingrid Eckerman 4.3. Medicinska...

5. Effekter av den nya politiken – innehåll

5. Innehållsförteckning för avsnittet "Effekter av den nya politiken" 5.1. Om psykisk ohälsa, rättsosäkerhet och volontärhälsa Birgitta Göransson 5.2. Notan för den nya asylpolitiken betalas i människoliv Elisabet Rundqvist (kommer) 5.3. Citatbilaga till "Notan för...

6. Civilsamhällets engagemang – innehåll

6. Innehållsförteckning för avsnittet "Civilsamhällets engagemang". 6.1 Civilsamhället lider med flyktingarna Ingrid Eckerman 6.2 Att vara hjälpare utan skyddsnät Ingrid Eckerman, Tuula Dibba Kommer 6.3 Etablerade organisationers engagemang från 2015 6.3.1 De stora...

1.1. Mötet med en rättsstat på glid

britt_25mb.tif Ingen ska kunna säga "jag visste inte"! Att på djupet ta del av ett asylärende är en omskakande upplevelse. Bilden av en rättssäker process där den asylsökande får stöd att lyfta fram sina asylskäl och dessa sedan noga och insiktsfull bedöms, faller i...

1.2. Det är dags att dra lärdom av historiska paralleller

Tjänstvilliga tjänstemän krävs för att verkställa politiken När gränspolisen hämtar mamman i en flyktingfamilj i södra Gästrikland och hon panikslagen faller ihop på golvet med barnen i skräck omkring sig, ställer sig sjuttioåriga Elvy hindrande framför poliserna och...