Den onödiga flyktingkrisen

Välkommen till projektet ”Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021”.

Projektet består av tre delar:

  • Denna hemsida
  • En debattbok som beräknas komma ut under sommaren 2021
  • En bok med fördjupning, preliminärt hösten 2021. Innehållet läggs successivt ut här.
  • Seminarier eller konferenser, beroende på finansiering

Texterna beskriver sådant som nya lagar och regler, den rättsosäkra asylprocessen (Migrationsverket, domstolarna, åldersbedömningarna, konvertiter, ateister, hbtq). Vi beskriver också följderna av den nya politiken (självmorden, barnfamiljerna i limbo, svårigheterna för kommunerna, gymnasielagarna, det växande skuggsamhället, kostnaderna och de uteblivna intäkterna). Slutligen beskriver vi det stora engagemanget från civilsamhället och dess upplevelse av svek från regering och riksdag.

Läs mer ”Om projektet”

Gå till

Innehåll

Aktuellt

Kunskapsportal

Berättelser

Om projektet

Kontakt

 

Om redaktionen

Redaktionen består av följande personer:

Ingrid Eckerman, Stoppa utvisningarna till Afghanistan! (webmaster)

Karin Fridell Anter, Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar

Jan Stattin, Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Carin Flemström, Haninge frivilliga familjehem 

Solveig Freudenthal, Etikkommissionen i Sverige