4. Innehållsförteckning för avsnittet ”Den ihåliga rättssäkerheten”

4.1. Att göra flyktingar utvisningsbara. Rättsosäkerheten i asylärenden efter 2015 Jan Stattin, Karin Fridell Anter

4.2. Åldersbedömningar och rättssäkerhet Ingrid Eckerman

4.3. Medicinska åldersbedömningar av ensamkommande asylsökande Ingrid Eckerman

4.4. Bilaga till Medicinska åldersbedömningar: ”Angående ny GD vid Rättsmedicinalverket” Henrik Druid, Anders Eriksson, Ingemar Thiblin

4.5. Bacha bazi – systematiserat sexuellt våld mot pojkar Elisabet Rundqvist

4.6. HBTQi Aino Gröndahl Kommer

4.7. Ateister Jan Stattin Kommer

4.8. Konvertitutredningen och dess följdverkningar Maria Gustin Bergström, Christian Mölk, Ruth Nordström