Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021

”Flyktingkrisen” är ett ord som används flitigt i debatt och massmedia sedan 2015 men som sällan ges en mera precis innebörd. Vi som är engagerade i civilsamhällets flyktingarbete ser de asylsökandes kris och vår egen, när vi efter bästa förmåga försöker stötta människor vilkas liv håller på att slås sönder. Vi ser också en allt djupare samhällskris där hanteringen av flyktingarna blottlägger stora brister i det som hävdas vara rättssäkerhet, och där den offentliga debatten baseras på osanningar som aldrig ifrågasätts.

Genom detta projekt vill vi dels föra fram fakta som negligerats i den offentliga debatten och dels visa på bredden och djupet i civilsamhällets insatser. Vi vill också visa att de åtgärder som vidtogs från samhället sida har provocerat fram den kris vi är i idag, med ökande antal papperslösa, slitna volontärer som förlorat tilliten till systemet och unga människor som undrar varför de ska rösta.

Vi som arbetar med projektet är

– Karin Fridell Anter, arkitekt och färgforskare, ordförande för Stöttepelaren – förening för stöd till ensamkommande barn och ungdomar

– Ingrid Eckerman, pensionerad läkare och grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

– Jan Stattin, fil.dr. i historia, aktiv i Stoppa utvisningarna

– Solveig Freudenthal, folkhälsovetare, från Etikkommissionen i Sverige 

– Carin Flemström, socionom, Haninge frivilliga familjehem

Ytterligare personer bidrar med texter och råd.

Bidragsgivare och samarbetsparter

Finansiering:

Krisstipendium från Arena Idé och Atlas förlag

Stipendium från Centralförbundet för socialt arbete (CSA)

Etikkommissionen i Sverige

Stöttepelaren sköter ekonomin. Vill du bidra? Sätt in en slant på bankgiro 5289-2981, swish 123 364 87 14. Ev. överskott går till Stöttepelaren.

Samarbetsparter:

Föreningen Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar  

Nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Haninge frivilliga familjehem

Etikkommissionen i Sverige

Copyright

Tills vidare ägs copyrighten till alla texter på denna hemsida av projektet Den onödiga flyktingkrisen.

Projektet i media

Varför man flyr och varför man inte kan återvända. Professor William Maley, Australien. Dagens Arena 20.3.2021

Läkare dömer ut utvärdering av åldersbedömningar: ”De är jäviga”. Syre 19.3.2021

Blir granskningen av åldersbedömningarna oberoende? Ingrid Eckerman. Dagens Medicin 5.3.2021