3. Innehållsförteckning för avsnittet ”Afghanistan”

3.1. Afghanistan närmare krig än fred (prel. titel) Anders Fänge (kommer)

3.2. Återvändande till Afghanistan – teori och verklighet Ingrid Eckerman (kommer)