Boken

 

Den onödiga flyktingkrisen är namnet på boken där vi samlar faktaartiklar. Samma artiklar läggs också ut här i kunskapsportalen. Alla artiklar är ännu inte klara, men läggs ut successivt. Smärre ändringar kan ske till den tryckta utgåvan, men då uppdateras denna version.

2.1. Nya lagar och regler 2015 – 2021

Sveriges väg från mänsklig flyktingpolitik till Europas botten Sverige har historiskt sett hört till de länder som beviljat uppehållstillstånd till många asylsökande. Men en stor del av detta har handlat om speciella grupper. Sverige har aldrig varit generöst mot dem...

2.2. 2015 års flyktingar – vilka var de och vad hände sedan?

Syrier och eritreaner prioriterades före afghaner och irakier. Denna artikel bygger på siffror som Migrationsverket redovisat i sina årsberättelser eller som svar på våra direkta frågor. Siffrorna i olika källor stämmer inte helt med varandra och vi presenterar dem...

2.3. Tabellbilaga till ”2015 års flyktingar”

Siffror från Migrationsverket. Nedanstående tabeller bygger främst på siffror som Migrationsverket redovisat i sina årsberättelser eller som svar på direkta frågor. Vissa siffror har räknats fram utifrån tillgänglig information. Författare: Karin Fridell Anter....

4.2. Åldersbedömning och rättssäkerhet

Kan åldersbedömning vara rättssäker? En av de stora kontroverserna sedan flyktingvågen 2015, då vi mottog ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar, är de åldersbedömningar som gjordes, och fortfarande görs, med eller utan stöd av medicinska tekniker....

4.3. Medicinska åldersbedömningar av ensamkommande asylsökande

Skandalen medicinska åldersbedömningar. ”En ungdom jag känner: Man ignorerade id-handling och intyg från socialsekr, god man, lärare, kurator. Intyg att han växt 15 cm senaste 1,5 året och ansiktsdragen ändrats (pubertet), vilket HVB-hemmets foton bekräftar.”...

4.5. Bacha bazi – systematiserat sexuellt våld mot pojkar

Det värsta som kan hända: Att vara sexslav åt män med makt. Att ha utsatts för sexuellt utnyttjande som danspojke, bacha bareez, bör klassas som trafficking, tortyr och stigmatisering. Vid misstänkt tortyr ska Migrationsverket bedriva en tortyrskadeutredning. När ett...

4.8. Konvertitutredningen och dess följdverkningar

Migrationsverkets prövning av konvertiter är godtycklig och rättsosäker. ”Varje gång ett fall blev offentligt och Migrationsverket skulle svara på kritiken så hävdade de att de inte kunde diskutera enskilda fall offentligt, vilket är helt korrekt. Men detta gjorde...

5.1. Om psykisk ohälsa, rättsosäkerhet och volontärarbete

”Alla har flytt för att rädda sina liv, inte för att få ett bättre liv i ett välfärdsland. … Berättelserna vi fått ta del av är trovärdiga och helt unika för varje individ.” Krismottagningen inom Skyddsvärnet i Göteborg byggdes upp 2015, för att hjälpa unga...