Berättelser

Sidan är under utveckling.

Här samlar vi personliga berättelser och exempel på anmärkningsvärd asylhantering. Av integritetsskäl publiceras inga namn, men redaktionen känner till alla avsändare och kan i vissa fall förmedla kontakt för intervjuer. Läsarna är välkomna att bidra med egna fallbeskrivningar. Se kontakt.

Sök texter om

Migrationsverket
Domstolarna
Kommunerna
Förändringar i praxis
Handläggares agerande
Identitet
Barn
Kvinnor
Familj
Hedersfrågor
Asylskäl
Åldersbedömningar
Psykisk ohälsa
Konvertering
Ateism
HBTQ
Handläggares kunskap om Afghanistan
Tolkar
De juridiska ombuden
Övrigt