5. Innehållsförteckning för avsnittet ”Effekter av den nya politiken”

5.1. Om psykisk ohälsa, rättsosäkerhet och volontärhälsa Birgitta Göransson

5.2. Notan för den nya asylpolitiken betalas i människoliv Elisabet Rundqvist (kommer)

5.3. Citatbilaga till ”Notan för den nya asylpolitiken betalas i människoliv” Elisabet Rundqvist Kommer

5.4. Ensamkommande barns och ungdomars suicid och suicidförsök 2015 – 2020 Elisabet Rundqvist

5.5. Barnfamiljer på flykt Anna Lindberg

5.6. Omfattas barn med grava funktionsnedsättningar av barnkonventionen? Solveig Freudenthal

5.7. Gymnasielagarna Karin Fridell Anter Kommer

5.8. Påfrestningarna på lokalsamhället Kommer

5.9. En kluven socialtjänst Carin Flemström

5.10. Integration – kan vi inte bättre än så här? Gunilla Carlsson, Ki Nilsson Karnerud, Gunnar Slotte, Åke Lamm

5.11. Asylsökande ur ett socialt investeringsperspektiv Frans Schlyter