6. Innehållsförteckning för avsnittet ”Civilsamhällets engagemang”.

6.1 Civilsamhället lider med flyktingarna Ingrid Eckerman

6.2 Att vara hjälpare utan skyddsnät Ingrid Eckerman, Tuula Dibba Kommer

6.3 Etablerade organisationers engagemang från 2015

6.3.1 De stora organisationerna Solveig Freudenthal, Karin Fridell Anter Kommer

6.3.2 Etikkommissionen Solveig Freudenthal

6.3.3 Läkare i Världen Hannah Laustiola

6.4 Nya grupperingar sedan 2015

6.4.1 Inledning Kommer

6.4.2 Två exempel på hur civilsamhället svarar på förändringarna i asylpolitiken Karin Fridell Anter, Ingrid Eckerman Kommer

6.4.3 Tusen barn tusen drömmar Anna Lindberg, Janina Bengtsdotter

6.4.4 Frivilliga familjehem Ingrid Eckerman, Åsa Jönsson Tysén

6.4.5 Flyktingarnas egna organisationer Kommer

6.5 ”Flyktingkrisens” bidrag till kulturen Karin Fridell Anter

6.6 Engagemanget sprider sig utomlands

6.6.1 Hjälparnas armar når långt Ingrid Eckerman Kommer

6.6.2 Stöd för svenska afghaner i Frankrike Sofia Norlin m.fl.