Innehåll

I kunskapsportalen lägger vi de artiklar som kommer i den ”stora” boken Den onödiga flyktingpolitiken. Smärre ändringar kan komma att tillföras. Den definitiva versionen kommer att finnas här. Debattartiklar och annat material hittar du under ”aktuellt”.

Etiketter

Här hittar du artiklar från alla sidor om

Det officiella Sverige 

Bristande rättssäkerhet  

Åldersbedömningar  

Civilsamhället  

Afghanistan  

Flyktingarnas perspektiv  

Siffror   

Att lämna Sverige  

English

 

Boken

Förord

Författarpresentation

1. Inledning

2. Händelserna 2015

3. Afghanistan

4. Den ihåliga rättssäkerheten

5. Effekter av den nya politiken

6. Civilsamhällets engagemang