Håll ihop Sverige - Equmeniakyrkan

Vi ambassadörer för de utvisningshotade ensamkommande ungdomarna välkomnar denna granskning av hur samhället har hanterat alla de flyktingar som kom till Sverige åren 2015-2016.

Vi har själva erfarenhet av hur den nuvarande flyktingpolitiken drabbar ensamkommande ungdomar, barnfamiljer, statslösa och andra skyddsbehövande. Förutom att det är en inhuman behandling av människor så bygger vi upp ett parallellsamhälle, eftersom desperata människor anser att livet på gatan i Sverige är säkrare än livet på gatorna i hemlandet.

Vi vet också vilka enorma insatser som gjorts av civilsamhället, och hur vanliga människor, som lyssnat till regeringens uppmaningar, nu känner sig gravt svikna av sina folkvalda.

Det finns en dokumenterad minskande tillit till samhället. Den kris civilsamhället utsätts för minskar tilliten ytterligare.

Håll ihop Sverige kräver permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ungdomar, av alla nationaliteter, som har varit här i mer än ett år. https://flyktingamnesti.wordpress.com/

Undertecknat i mars 2021 av:

Henry Ascher, barn- och ungdomsläkare, professor

Tomas Avén, allmänläkare, ordförande Läkare i Världen

Sara Brachet, grundare av föreningen LAMSF (De svensktalande migranternas vänner i Frankrike)

Ulf Bjereld, professor, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Maud Edgren Schori, fil.lic., f.d. genusrådgivare i FN

Gustav Fridolin, folkhögskollärare, f.d. språkrör för Miljöpartiet

KG Hammar, ärkebiskop emeritus

Betlehem Isak, författare och krönikör

Dan Israel, bokförläggare

Bertil Kågedal, professor emeritus i klinisk kemi

Helena Lindholm, professor, freds- och utvecklingsforskare

Karin Nyman, dotter till Astrid Lindgren

Agneta Pleijel, författare

Anders Silfverdal, sjukhuspastor

Marit Törnqvist, illustratör och författare

Anders Wijkman, författare och debattör