4. Den ihåliga rättssäkerheten – innehåll

4. Innehållsförteckning för avsnittet ”Den ihåliga rättssäkerheten” 4.1. Att göra flyktingar utvisningsbara. Rättsosäkerheten i asylärenden efter 2015 Jan Stattin, Karin Fridell Anter 4.2. Åldersbedömningar och rättssäkerhet Ingrid Eckerman 4.3. Medicinska...

5. Effekter av den nya politiken – innehåll

5. Innehållsförteckning för avsnittet ”Effekter av den nya politiken” 5.1. Om psykisk ohälsa, rättsosäkerhet och volontärhälsa Birgitta Göransson 5.2. Notan för den nya asylpolitiken betalas i människoliv Elisabet Rundqvist (kommer) 5.3. Citatbilaga till...

6. Civilsamhällets engagemang – innehåll

6. Innehållsförteckning för avsnittet ”Civilsamhällets engagemang”. 6.1 Civilsamhället lider med flyktingarna Ingrid Eckerman 6.2 Att vara hjälpare utan skyddsnät Ingrid Eckerman, Tuula Dibba Kommer 6.3 Etablerade organisationers engagemang från 2015 6.3.1...

1.1. Mötet med en rättsstat på glid

britt_25mb.tif Ingen ska kunna säga ”jag visste inte”! Att på djupet ta del av ett asylärende är en omskakande upplevelse. Bilden av en rättssäker process där den asylsökande får stöd att lyfta fram sina asylskäl och dessa sedan noga och insiktsfull...

1.2. Det är dags att dra lärdom av historiska paralleller

Tjänstvilliga tjänstemän krävs för att verkställa politiken När gränspolisen hämtar mamman i en flyktingfamilj i södra Gästrikland och hon panikslagen faller ihop på golvet med barnen i skräck omkring sig, ställer sig sjuttioåriga Elvy hindrande framför poliserna och...