1. Varför den här boken behövs – innehåll

1. Innehållsförteckning för avsnittet ”Varför den här boken behövs” 1.1. Mötet med en rättsstat på glid. Redaktionen (Ingrid Eckerman, Carin Flemström, Karin Fridell Anter, Solveig Freudenthal, Jan Stattin) 1.2. Det är dags att dra lärdom av historiska...

2. Brytpunkten 2015 – innehåll

2. Innehållsförteckning för avsnittet ”Brytpunkten 2015”. 2.1. Nya lagar och regler 2015 – 2021 Karin Fridell Anter 2.2. 2015 års flyktingar – vilka var de, och vad hände sedan? Karin Fridell Anter 2.3. Tabellbilaga till ”2015 års...

3. Afghanistan – innehåll

3. Innehållsförteckning för avsnittet ”Afghanistan” 3.1. Afghanistan närmare krig än fred (prel. titel) Anders Fänge (kommer) 3.2. Återvändande till Afghanistan – teori och verklighet Ingrid Eckerman (kommer)

4. Den ihåliga rättssäkerheten – innehåll

4. Innehållsförteckning för avsnittet ”Den ihåliga rättssäkerheten” 4.1. Att göra flyktingar utvisningsbara. Rättsosäkerheten i asylärenden efter 2015 Jan Stattin, Karin Fridell Anter 4.2. Åldersbedömningar och rättssäkerhet Ingrid Eckerman 4.3. Medicinska...

5. Effekter av den nya politiken – innehåll

5. Innehållsförteckning för avsnittet ”Effekter av den nya politiken” 5.1. Om psykisk ohälsa, rättsosäkerhet och volontärhälsa Birgitta Göransson 5.2. Notan för den nya asylpolitiken betalas i människoliv Elisabet Rundqvist (kommer) 5.3. Citatbilaga till...