4.5. Bacha bazi – systematiserat sexuellt våld mot pojkar

Det värsta som kan hända: Att vara sexslav åt män med makt. Att ha utsatts för sexuellt utnyttjande som danspojke, bacha bareez, bör klassas som trafficking, tortyr och stigmatisering. Vid misstänkt tortyr ska Migrationsverket bedriva en tortyrskadeutredning. När ett...

5.5. Barnfamiljer på flykt

Sverige negligerar barnkonventionen. Under vad som har kallats ”den stora flyktingvågen” 2015 sökte 162 877 personer, varav 70 384 barn, asyl i Sverige. Sedan dess har antal asylsökande minskat drastiskt och under 2020 sökte endast 12 991 personer asyl...

6.3.1. Etikkommissionen i Sverige

”Det nya lagförslaget måste beskrivas som djupt inhumant, upprörande och cyniskt. Hur mycket lidande krävs för att få stanna i Sverige för den som flytt ett helvete i ett förtvivlat hopp om ett värdigt liv i vårt land?” Etikkommissionen i Sverige bildades...

6.4.3. Tusen barn tusen drömmar

Den 6 januari 2021 kunde vi läsa ett inlägg i Facebookgruppen Tusen barn, tusen drömmar, som skrivits av Arezu Karimi (15 år): Jag har något jag vill säga till dig som är av den uppfattningen att det bara kom män till Sverige under flyktingvågen 2015. Sanningen är att...