5.10. Integration – kan vi inte bättre än så här?

Snabbkurs i svenskt integrationsarbete. Vi som skriver detta är chockade. Vi har från flyktingarnas perspektiv fått uppleva den svenska myndighetsutövningen. I denna text tar vi inte upp invandringspolitiken eller migrationsverkets arbetssätt eller den stora...

6.5. Flyktingarnas avtryck i och bidrag till kulturen

Kulturen är i ständig förändring. Hösten 2015 utökades Sveriges befolkning med många tusen människor med olika bakgrund och livserfarenheter, och de följande åren innebar stora omvälvningar för både dem, deras nyfunna vänner och resten av samhället. Naturligtvis gav...