2.1. Nya lagar och regler 2015 – 2021

Sveriges väg från mänsklig flyktingpolitik till Europas botten Sverige har historiskt sett hört till de länder som beviljat uppehållstillstånd till många asylsökande. Men en stor del av detta har handlat om speciella grupper. Sverige har aldrig varit generöst mot dem...

2.2. 2015 års flyktingar – vilka var de och vad hände sedan?

Syrier och eritreaner prioriterades före afghaner och irakier. Denna artikel bygger på siffror som Migrationsverket redovisat i sina årsberättelser eller som svar på våra direkta frågor. Siffrorna i olika källor stämmer inte helt med varandra och vi presenterar dem...

5.9. Den kluvna socialtjänsten

Statens indragna bistånd till kommunerna späder på skuggsamhället. Det finns brett inom civilsamhället en besvikelse på socialtjänsten som man anser brister i sitt samarbete medan det ofta har varit lättare i kontakten med gymnasieskolorna. Socialtjänsten upplevs som...

5.10. Integration – kan vi inte bättre än så här?

Snabbkurs i svenskt integrationsarbete. Vi som skriver detta är chockade. Vi har från flyktingarnas perspektiv fått uppleva den svenska myndighetsutövningen. I denna text tar vi inte upp invandringspolitiken eller migrationsverkets arbetssätt eller den stora...