4.2. Åldersbedömning och rättssäkerhet

Kan åldersbedömning vara rättssäker? En av de stora kontroverserna sedan flyktingvågen 2015, då vi mottog ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar, är de åldersbedömningar som gjordes, och fortfarande görs, med eller utan stöd av medicinska tekniker....

Mehdi: förväxlades knäbilderna?

Magnetkameraundersökning av knäled hos 16-årig pojke. I Mehdis fall brast rättssäkerheten allvarligt. Mehdi är en av de ungdomar som skrivits upp i ålder på grundval av en medicinsk åldersbedömning. Här brister rättssäkerheten allvarligt. Migrationsverket bröt mot den...