2.2. 2015 års flyktingar – vilka var de och vad hände sedan?

Syrier och eritreaner prioriterades före afghaner och irakier. Denna artikel bygger på siffror som Migrationsverket redovisat i sina årsberättelser eller som svar på våra direkta frågor. Siffrorna i olika källor stämmer inte helt med varandra och vi presenterar dem...

2.3. Tabellbilaga till ”2015 års flyktingar”

Siffror från Migrationsverket. Nedanstående tabeller bygger främst på siffror som Migrationsverket redovisat i sina årsberättelser eller som svar på direkta frågor. Vissa siffror har räknats fram utifrån tillgänglig information. Författare: Karin Fridell Anter....

5.11 Asylsökande ur ett socialt investeringsperspektiv

En felaktig ekonomisk berättelse dominerar i den offentliga debatten. Det råder enighet om att flyktinginvandringen med rådande sysselsättningsgrad bland flyktingar är en kostnad för de offentliga finanserna.  Att flyktingarna har låg sysselsättning, låga...