5.1. Om psykisk ohälsa, rättsosäkerhet och volontärarbete

”Alla har flytt för att rädda sina liv, inte för att få ett bättre liv i ett välfärdsland. … Berättelserna vi fått ta del av är trovärdiga och helt unika för varje individ.” Krismottagningen inom Skyddsvärnet i Göteborg byggdes upp 2015, för att hjälpa unga...