4.8. Konvertitutredningen och dess följdverkningar

Migrationsverkets prövning av konvertiter är godtycklig och rättsosäker. ”Varje gång ett fall blev offentligt och Migrationsverket skulle svara på kritiken så hävdade de att de inte kunde diskutera enskilda fall offentligt, vilket är helt korrekt. Men detta gjorde...