4.2. Åldersbedömning och rättssäkerhet

Kan åldersbedömning vara rättssäker? En av de stora kontroverserna sedan flyktingvågen 2015, då vi mottog ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar, är de åldersbedömningar som gjordes, och fortfarande görs, med eller utan stöd av medicinska tekniker....

4.5. Bacha bazi – systematiserat sexuellt våld mot pojkar

Det värsta som kan hända: Att vara sexslav åt män med makt. Att ha utsatts för sexuellt utnyttjande som danspojke, bacha bareez, bör klassas som trafficking, tortyr och stigmatisering. Vid misstänkt tortyr ska Migrationsverket bedriva en tortyrskadeutredning. När ett...