6.6.2 Stöd för svenska afghaner i Frankrike

Tusentals svenska afghaner har flytt vidare till Paris. I takt med att allt fler unga afghaner fick avslag i Sverige började många söka andra vägar. Tusentals ensamkommande har flytt från Sverige till andra europeiska länder, framför allt till Frankrike. Även...